Tomka Ferenc: Intézmény és karizma az egyházban PPEK szám: 398

Tomka Ferenc: Intézmény és karizma az Egyházban c. könyvét mintegy kétezer példányban gépelték le vagy sokszorosították a kommunizmus éveiben, mert megjelenését az állami cenzúra megakadályozta. Sok hitében – vagy egyház- hitében – elbizonytalanodott fiatal és felnőtt nyilatkozott úgy az elmúlt évek során, hogy e könyv segítségével újra el tudták fogadni a katolikus Egyházat, megtanulták megérteni annak merevségeit, korszerűtlenségeit, megtanulták felfedezni az emberi vonások hátterében az istenieket. A könyv közérthető nyelven írt egyházszociológia. Mint ilyet tankönyvként használja több katolikus felsőoktatási intézmény – egyetem, főiskola, levelező tagozat.
Érdekelheti mindazokat, akik egy keresztény közösségben vagy megújulási mozgalomban vagy szerzetesrendben élnek, s szembekerültek a kezdeti tűz – vagy a karizma – lohadásának, a megmerevedésnek (= az intézményesedésnek) gondjával.
Érdekelheti azokat, akik fájóan tapasztalják, hogy a „szent” Egyházban is bőségesen voltak, vannak torzulások, elidegenedések, kiüresedett formák, s akik keresik, hogy miképpen lehetséges ilyen körülmények között az Egyház megújulása.
Érdekelheti azokat is, akik válaszolni szeretnének a nem hívőknek vagy más egyházak tagjainak a katolikus Egyház elleni vádjaira, kérdéseire.
„Végre egy könyv – írta egy olvasó –, amely mer beszélni a katolikus Egyház mulasztásairól, hiányosságairól, s ezt úgy teszi, hogy az ember nem eltávolodik az Egyháztól, hanem közelebb kerül hozzá.”

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
tfegyh01.hlp 342.164 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
tfegyh01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
tfegyh01.txt 403.525 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.