Tarjányi Béla: Biblikus teológia – Tanulmányok PPEK szám: 395

A mű különféle bibliai tanulmányokat tartalmaz a következő témakörökben: próféták az Újszövetségben, a család a Bibliában, fiatalok a Bibliában, az Eucharisztia értelmezései az Újszövetségben, az Újszövetség vallási és erkölcsi alapelvei, az Új Szövetség előzményei; az ószövetségi jövendölések beteljesedése az Újszövetségben, a keresztény vallás születése, az evangéliumok történeti hitelessége, a Bibliával rokon irodalom és az Újszövetség (kumráni iratok, apokrífek), a szentírástudomány mai helyzete és a Szentírás közösségteremtő ereje.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
bibteo01.hlp 385.365 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
bibteo01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
bibteo01.txt 379.445 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.