Tibola Imre: Szent kilenced Boldog dr. Batthyány-Strattmann László közbenjárásáért PPEK szám: 378

Szent kilencedet akkor szoktunk kezdeni, amikor valami rendkívül fontos ügyünkben a megdicsőült Egyház valamelyik tagjának közbenjárását kérjük. Amikor testvéreinkre, a szentekre gondolunk, gyakran megfeledkezünk arról, hogy ők is olyan földi emberek voltak, mint mi: esendők, gyöngék, akik minden pillanatban rászorultak az őket végtelenül szerető Isten irgalmára. Nekik is nagyon sokszor nehéz volt ez a földi élet, azonban „megharcolták a jó harcot”, kiállták a próbát, és Isten kegyelméből eljutottak a célba: a Szentháromság boldog színelátására.
A szentek, akár kanonizálták őket, akár nem, helyes tisztelete megköveteli, hogy erről soha ne feledkezzünk el. Amikor valami ügyünkben közbenjárásukat kérjük, ne kívánjuk, hogy a jó Isten azonnal levegyen a vállunkról minden keresztet. Bizton számíthatunk azonban testvéri segítségükre: közbenjárásuk és életpéldájuk eredményeként kegyelmet és erőt nyerünk a jó Istentől, hogy Jézust követve békével hordozzuk mindennapi keresztünket.
Jelen Szent Kilencedünkben Isten Szolgája, dr. Batthyány-Strattmann László küzdelmes életéről elmélkedünk. A lelkében fokozatosan kibontakozó három isteni erény, a hit, a remény és a szeretet érlelték meg őt az örök élet boldogságára. Ezek kitartó gyakorlása által lett méltóvá arra, hogy most Isten színe előtt közbenjárhasson értünk. Ezekről az erényekről elmélkedve és Isten Szolgája közbenjárását kérve terjesszük most kéréseinket kilenc napon át a jó Isten elé.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
tibola01.hlp 103.880 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
tibola01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
tibola01.txt 75.536 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.