Tibola Imre: Szent kilenced Boldog dr. Batthyány-Strattmann László közbenjárásáért PPEK szám: 378

Szent kilencedet akkor szoktunk kezdeni, amikor valami rendkívül fontos ügyünkben a megdicsőült Egyház valamelyik tagjának közbenjárását kérjük. Amikor testvéreinkre, a szentekre gondolunk, gyakran megfeledkezünk arról, hogy ők is olyan földi emberek voltak, mint mi: esendők, gyöngék, akik minden pillanatban rászorultak az őket végtelenül szerető Isten irgalmára. Nekik is nagyon sokszor nehéz volt ez a földi élet, azonban „megharcolták a jó harcot”, kiállták a próbát, és Isten kegyelméből eljutottak a célba: a Szentháromság boldog színelátására.
A szentek, akár kanonizálták őket, akár nem, helyes tisztelete megköveteli, hogy erről soha ne feledkezzünk el. Amikor valami ügyünkben közbenjárásukat kérjük, ne kívánjuk, hogy a jó Isten azonnal levegyen a vállunkról minden keresztet. Bizton számíthatunk azonban testvéri segítségükre: közbenjárásuk és életpéldájuk eredményeként kegyelmet és erőt nyerünk a jó Istentől, hogy Jézust követve békével hordozzuk mindennapi keresztünket.
Jelen Szent Kilencedünkben Isten Szolgája, dr. Batthyány-Strattmann László küzdelmes életéről elmélkedünk. A lelkében fokozatosan kibontakozó három isteni erény, a hit, a remény és a szeretet érlelték meg őt az örök élet boldogságára. Ezek kitartó gyakorlása által lett méltóvá arra, hogy most Isten színe előtt közbenjárhasson értünk. Ezekről az erényekről elmélkedve és Isten Szolgája közbenjárását kérve terjesszük most kéréseinket kilenc napon át a jó Isten elé.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 2.182.256 Tibola_Imre_Szent_kilenced_Boldog_Dr_Batthyany_Strattmann_Laszlo_kozbenjarasaert_1.pdf
DOC 4.268.544 Tibola_Imre_Szent_kilenced_Boldog_Dr_Batthyany_Strattmann_Laszlo_kozbenjarasaert_1.doc
EPUB 2.771.127 Tibola_Imre_Szent_kilenced_Boldog_Dr_Batthyany_Strattmann_Laszlo_kozbenjarasaert_1.epub
MOBI 3.590.341 Tibola_Imre_Szent_kilenced_Boldog_Dr_Batthyany_Strattmann_Laszlo_kozbenjarasaert_1.mobi