Fekete Antal: Keresztneveink, védőszentjeink PPEK szám: 370

A könyv a katolikus hívők hivatalos keresztnévtárának tekinthető. A szerző egész életét átfogó névgyűjtésének és - kutatásának az eredménye. Korrigálja az eddig hivatalosnak tekintett Ladó: Magyar utónévkönyvet, visszahoz sok ősi magyar nevet, és legfőbb erényeként minden névhez ajánl védőszentet (általában többet is). Ezáltal a katolikus szülők is választhatnak ősmagyar nevet gyermekeiknek. Minden egyes névcikk a név után nyelvészeti magyarázatot ad a név eredetéről és jelentéséről, felsorolja a rokon neveket és védőszente(eke)t, és a védőszent megnevezése után pár mondatos vagy szavas jellemzést nyújt róla, megkönnyítve a védőszent kiválasztását.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
fekete01.hlp 1.029.741 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
fekete01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
fekete01.txt 631.528 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.