Erdey Ferenc: Az engesztelés szentje (Szent Margit) PPEK szám: 368

A szerző közvetlenül Árpádházi Margit szentté avatása és a második világháború után jelentette meg művét, és felszólít mindenkit Isten kiengesztelésére bűneink miatt. A mai időkben ugyanúgy háború utáni szenvedések között élünk, a lelki háború, a kommunizmus és a mai napokban még fokozottabban tovább folyó és romboló ateizmus, materializmus borzalmai között. A szerző ötven évvel ezelőtti szavai ma is érvényesek:
„A legnehezebb időkben, a legviharosabb megpróbáltatások napjaiban száll hozzátok lelkem. Hosszú időn át hirdettem nektek az engesztelés nagy programját! Lankadatlanul serkentettelek benneteket az engesztelés áldozatára. Sürgettek az idők! Előre éreztük azokat a súlyos megpróbáltatásokat és szenvedéseket, melyeket bűneink miatt annyira megérdemeltünk. Most már, mikor mindez utolért, csendben visszagondolunk ezekre a nagy engesztelő napokra. Kevesen engeszteltek! Sokan ellenük fordultak! Az idők azonban mindent igazoltak! Isten keze járt itt és mindenki megtanulta, hogy mily kemények Isten ítéletei!
Mégsem esünk kétségbe! Sőt most még jobban engesztelésre buzdulunk, mert most már megtanultuk a történések mozzanataiból is kiolvasni Isten akaratát. Most még jobban kell engesztelnünk! Még buzgóbban kell a paténára helyezni áldozatainkat! Mert most még jobban kihívják a bűnök Isten büntetését. Nem okultak az emberek! Nem tértek még Istenhez a bűnösök! Ezért kell még tovább is engesztelnünk! Isten akarja! Isten erre hívott minket is a kegyelem indításával!
Magyarországi Szent Margitot az Egyház adta nekünk, hogy éppen most ragyogjon példája az egész világon és tanítson mindenkit engesztelni. Legyen ő a Szűzanya után a mi fővédőszentünk. Szeretettel arra kérlek mindnyájatokat, hogy legyetek Engesztelő Szentünk leghűségesebb követői és engesztelő életének folytatói!”

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
efmarg01.hlp 102.877 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
efmarg01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
efmarg01.txt 110.558 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.