Füzér Julián (szerk.): Szentnek kiáltjuk! Emigráns magyarok Mindszenty bíborosról halála 10. évfordulóján PPEK szám: 360

Ez a hatalmas könyv: Szentnek kiáltjuk!, melyhez hasonlót korunk egyházi – sőt világi – nagyjai, hősei, szentjei közül eddig egy sem kapott, minden tekintetben elismerésre méltó alkotás dr. Füzér Julián ferences atya szerkesztésében. Noha minden sora, betűje Mindszenty bíborosunkról szól, mégsem életrajz! Sőt emlékalbum sem. Inkább Mindszenty „Virágoskertje”, amely lényegében magában foglalja mindazokat a „virágokat”, amiket írásban, beszédben, művészetben halálának 10. évfordulójára a világ minden tájáról – elsősorban – magyarok mártír hősünk sírjára helyeztek: mert csodálják, szeretik és szentnek tartják!
Ez a könyv 80 írójával és művészével, akik között szerepel pápa, királyi sarj, bíboros, országelnök, zeneszerző s egyszerű ember, a magyar nép „hárfája”, amelyen Psalmus Hungaricusát játssza a sarló-kalapácsos rabláncába fűzött Magyarország – illetőleg korunk legnagyobb fiának, hősének, mártírjának, szentjének dicsőítésére. Ezek a megemlékezések nem felkérésre, tiszteletdíjért íródtak. Nem a köteles udvariasság dicséretei! Mindszenty varázslatos egyéniségétől, magyarságától, szentségétől ihletve önként énekelték, mondták el, vésték kőbe, álmodták költeménybe, ecsetelték vászonra, zenésítették dallamra azt, amit szívük diktált, amit szemük látott, amit agyuk megőrzött, amit hitük parancsolt. Ezért a Szentnek kiáltjuk! nem más, mint ezrek, ha nem milliók, illetőleg az egész világ szeretetének, csodálatának, tiszteletének, ámulatának, „közmeggyőződésének” tolmácsolása, a katolikus hívők egyhangú szentté avatása!
Hogy a Szentnek kiáltjuk! írói minek látták bíborosunkat, elárulják azok a jelzők, amelyekkel illetik. Bámulatos ezek sokasága, lényegre tapintása, Mindszenty egyéniségének káprázatos gazdagsága. Minden jelző szinte egy-egy életrajz, illetőleg annak magja. Benne teljes egészében a tökéletes Mindszenty.
A Szentnek kiáltjuk! oly színes világot, oly ezer témájú mozaikot foglal magában, hogy tartalmát a könyv szerkesztője sem tudta tökéletesen egyértelmű fejezetekbe rendezni. A könyv tartalmáról a fejezetek címe mégis sokat elárul. Ilyenek: Dokumentumok; Dicsőítések; Jellemzések; A szent; Emlékbeszédek; Imák; Imameghallgatások; Mindszenty és a magyarok; Költemények – zeneművek; Megemlékezések. E fejezeteket aláhúzzák rajzok, képek, festmények, szobrok.
A könyv nagyszerűségében s egyszerűségében valóban remek, megrendítő, sóhajokra késztető tökéletes emberábrázolás. A Szentnek kiáltjuk! nem „egy ültben” átolvasható könyv. Nem is csak ismertetést célzó. Mindennapi lelki táplálékra gyűjtötte össze Füzér atya, mint az apostolok Jézus parancsára az elhullott „kenyérmorzsákat”. Naponkénti csipegetésre kosarazta egybe. Úgy kell vele és belőle élni, mint az evangéliumokból.
A könyv kimondott célja, hogy Mindszentyt megismerjük. Megismerve megszeressük. Megszeretve kövessük és szentté avatását sürgessük. E könyv íróinak minden sora, minden betűje azt a közmeggyőződést hirdeti, hogy Mindszenty minden tekintetben nagy ember és szent volt. Ezt a meggyőződésüket írták alá tízezrek, amikor Rómától bíborosunk szentté avatását kérték és kérik. A szentté avatáshoz imameghallgatás is kell. Füzér atyához eddig 39 eset futott be. Hogy Rómába hány ment, nem tudjuk.
A Szentnek kiáltjuk! szerkesztője és részírója hatalmas munkát végzett. Az ő megérdemelt dicsősége és jutalma az lesz, ha Mindszenty bíborost a szentek dicsfényében láthatja.
Gúnyos költeményében Szalay János szinte jövendölt a „boldog száműzöttről”: „kopotton is ragyogó, vihartaposta lobogó, talán még szentté avatnak”!
Szeretnénk remélni, hogy e kaifási ajak és a Szentnek kiáltjuk! bizonyságtételei által Isten szólt: Mindszenty megdicsőíttetik! (P. Krupa Sándor OFM)

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 13.575.348 Fuzer_Julian_Szentnek_kialtjuk_1.pdf
DOC 5.313.536 Fuzer_Julian_Szentnek_kialtjuk_1.doc
EPUB 3.580.937 Fuzer_Julian_Szentnek_kialtjuk_1.epub
MOBI 3.874.831 Fuzer_Julian_Szentnek_kialtjuk_1.mobi