Prohászka Ottokár: Modern katolicizmus PPEK szám: 333

„Magyarország apostolának és tanítómesterének” 1907-ben megjelent, később indexre tett írása, mely prófétai előrelátással szinte a második vatikáni zsinat forgatókönyvét adja. Témái: modern apostolság, öntudatos vallásosság, a művelt katolikus hitbeli s erkölcsi kredója, a kultúra sajátos értékei, munka és vallás, tudományos kérdések, egyházias érzületünk, etikai reformtörekvések és klerus – laikus.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
prohmk01.hlp 106.287 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
prohmk01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
prohmk01.txt 102.869 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.