Morovicz Szol. Ferenc (szerk.): A szegénység trubadúrja PPEK szám: 332

Az Assisi Szent Ferenc halálának hétszázadik évfordulójára megjelent kötet változatos virágcsokrot nyújt át a magyar szentferences költészetből. Assisi Szent Ferenc, aki egykor ledobva magáról a bíbor-selymet, boldog volt a foltos darócruhában, megjelenik ez igénytelen kis kötetben fényesen, dalba öltözötten. Emléke hétszáz esztendő után is friss, maga köré gyűjti az emberiség legjobbjait: a tökéletesebb, Istennek tetszőbb élet után vágyókat, tudósokat, művészeket. Kiváltságos ember, ki csak Istent szereti s érette minden embert, minden teremtett lényt; az Isten viszont szereti; „a természet elveszti vele szemben vadságát, mintha a paradicsom virult volna fel nyomain,... fölvidul a teremtés elkomorult arca” (Prohászka); történeti jelentősége fölér egy hódítóéval, még a másvallású Harnack is a „szerzetesek legszeretetreméltóbbikát” üdvözli benne.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
sztrub01.hlp 221.011 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
sztrub01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
sztrub01.txt 211.782 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.