Szent Bonaventúra: Életem Krisztus PPEK szám: 32

Ez a kötet Szent Bonaventúrának, a kis művek zsenijének, öt kisebb elmélkedését tartalmazza. Az első A Kisded Jézus ünneplése, amelyben leírja, miképp is lehetne lelkileg megünnepelni az Istengyermek életének eseményeit: fogantatását, születését, a napkeleti bölcsek imádását, Jézus névadását és a templomban való bemutatását. A második: Hogyan készüljünk a szentmisére?, amelyet papok és hívek egyaránt haszonnal olvashatnak. A harmadik A lelki élet alapelvei, amely a keresztény tökéletesség legfontosabb törvényeit foglalja össze klasszikus rövidséggel. A negyedik mű, Krisztus követése, példákkal szemléltetett lelkigyakorlatos gondolatmenet. Az ötödik a Szent Bonaventúra siralmai, A mi Urunk kínszenvedésének zsolozsmája. Szent Bonaventúra lelkiéletének központi eszméje a szenvedő Krisztus, ennek a nagy titkoknak a tiszteletére írta ezt a zsolozsmáját.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
elkr01.hlp 193.174 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
elkr01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
elkr01.txt 62.969 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.