Prohászka Ottokár: Naplójegyzetek II. (1891–1919) PPEK szám: 315

A Naplójegyzetek II. kötete teszi közzé teljes egészében az ún. Shvoy-hagyatékot, amelyet Schütz nem ismert, és amely az 1904-1919-es éveket öleli át. A legjelentősebbek az 1910-1911-es évek feljegyzései: itt nyomon követhetjük Prohászka 1910-ben megvédett akadémiai székfoglalója (Az intellektualizmus túlhajtásai) genezisét, illetve Prohászka 1911-es indexre tétele utáni lelkiállapotát. Olyan fontos teológiai és krisztológiai reflexiókkal is találkozunk, amelyek ugyan nem kerültek bele az ismeretelméleti kérdésekkel foglalkozó székfoglalóba, de amelyek a modernista viták középpontjában álltak, és amelyek Prohászkát élen járó teológusnak mutatják.
Bangha Béla 1929-ben a Soliloquia két kötetének recenziójában kiemelte a naplók páratlan lélektani és történeti értékét. Megtanulhatjuk e jegyzetekből „hogyan fejlődött Prohászka, hogyan küzdött, vívódott magával ez a nagy lélek, hogyan őrizte s tisztogatta magában a papi lelkület értékeit, hogy ítélt emberekről, dolgokról, mik voltak legmélyebb, legbensőbb benyomásai, mi hatott rá, mi keltett lelkében visszhangot, hogyan imádkozott, hogyan örült, hogyan méltatlankodott magában, hogyan öntötte ki szívét Teremtője előtt. E tekintetben Prohászka naplója éppen az őszinteségével néha valóságos szenzáció.”
Az itt publikált háromkötetes naplójegyzetek újabb kiadását lásd a Könyvtár 800-as tétele alatt.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 2.959.839 Prohaszka_Ottokar_Naplojegyzetek_II_1.pdf
DOC 8.449.536 Prohaszka_Ottokar_Naplojegyzetek_II_1.doc
EPUB 3.113.260 Prohaszka_Ottokar_Naplojegyzetek_II_1.epub
MOBI 1.706.355 Prohaszka_Ottokar_Naplojegyzetek_II_1.mobi