Menyhay Imre: Adalékok Káin „esti meséjéhez” PPEK szám: 305

A szerző napjaink aktuális, a társadalmi és gazdasági életet egyaránt alapvetően befolyásoló irányzatának elemzését adja e munkájában, felvillantva az által bírált irányzat szociológia, lélektani és nevelési összefüggéseit, következményeit. A liberalizmus monetáris változatáról van szó, amelyet a jelenben Francis Fukuyama képvisel a legeltökéltebben.
Menyhay Imre az általa tévútnak vélt fukuyamai elméletet nem egyszerűen elveti, hanem mondanivalóját rendkívül alapos kutatómunkával, példákkal, utalásokkal és idézetekkel támasztja alá, ily módon tesz kísérletet olvasója beavatására, sőt megyőzésére, s vonzó, korunk diktatórikus monetarizmusával szemben álló alternatívát kínál egy ember- és erkölcsközpontú gazdaság- és társadalompolitikai modell felvázolásával.
A nemzetközi és a hazai szakirodalomban egyaránt hiánypótló mű eredeti felvetéseivel tájoló szerepet tölt be a téma iránt szakmai szempontból vagy egyszerű kíváncsiságból érdeklődők számára egyaránt – s továbbgondolásra vagy esetleg éppen vitára késztet.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 3.524.556 Menyhai_Imre_Adalekok_Kain_est_mesejehez_1.pdf
DOC 4.101.632 Menyhai_Imre_Adalekok_Kain_est_mesejehez_1.doc
EPUB 1.784.774 Menyhai_Imre_Adalekok_Kain_est_mesejehez_1.epub
MOBI 2.858.621 Menyhai_Imre_Adalekok_Kain_est_mesejehez_1.mobi