Menyhay Imre: Adalékok Káin „esti meséjéhez” PPEK szám: 305

A szerző napjaink aktuális, a társadalmi és gazdasági életet egyaránt alapvetően befolyásoló irányzatának elemzését adja e munkájában, felvillantva az által bírált irányzat szociológia, lélektani és nevelési összefüggéseit, következményeit. A liberalizmus monetáris változatáról van szó, amelyet a jelenben Francis Fukuyama képvisel a legeltökéltebben.
Menyhay Imre az általa tévútnak vélt fukuyamai elméletet nem egyszerűen elveti, hanem mondanivalóját rendkívül alapos kutatómunkával, példákkal, utalásokkal és idézetekkel támasztja alá, ily módon tesz kísérletet olvasója beavatására, sőt megyőzésére, s vonzó, korunk diktatórikus monetarizmusával szemben álló alternatívát kínál egy ember- és erkölcsközpontú gazdaság- és társadalompolitikai modell felvázolásával.
A nemzetközi és a hazai szakirodalomban egyaránt hiánypótló mű eredeti felvetéseivel tájoló szerepet tölt be a téma iránt szakmai szempontból vagy egyszerű kíváncsiságból érdeklődők számára egyaránt – s továbbgondolásra vagy esetleg éppen vitára késztet.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
kainem01.hlp 798.335 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
kainem01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
kainem01.txt 907.038 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.