Prohászka Ottokár: Iránytű a magyar ifjúság számára PPEK szám: 303

A köztudatban az él, hogy Prohászka a felnőtt korosztálynak, azon belül az értelmiségnek volt apostola és tanító mestere. Azt kevesen tudják, hogy nemcsak a fiataloknak, hanem a magyar cserkészetnek is barátja, ügyeinek legbátrabb szószolója volt. Ő hívta életre a Magyar Jövő ifjúsági könyvkiadó vállalatot, hogy minél szélesebb körhöz jussanak el a keresztény nemzeti eszmék ismerete. Prohászka egy egész generációnak volt szellemi vezetője, spirituálisa, nemcsak az esztergomi kispapoknak, hanem a trianoni katasztrófa után az ország fiatalságának is.
Az itt közreadott Iránytű épp ennek kézzelfogható dokumentuma. Minden fejezete olyan kincseket rejt, hogy napjainkban is nélkülözhetetlenek mindannyiunk számára. Külön köszönet mindazoknak, akik segítettek a „véletlenül” megtalált, mára már ismeretlennek hitt Iránytű szövegének közreadásában. Célunk az, hogy a Prohászka által megmutatott irányt követve segítséget nyújtsunk a szülőknek, nevelőknek, cserkészeinknek az új ezredév alapjainak megteremtésében.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.069.627 Prohaszka_Ottokar_Iranytu_a_magyar_ifjusag_szamara_1.pdf
DOC 797.184 Prohaszka_Ottokar_Iranytu_a_magyar_ifjusag_szamara_1.doc
EPUB 547.109 Prohaszka_Ottokar_Iranytu_a_magyar_ifjusag_szamara_1.epub
MOBI 573.312 Prohaszka_Ottokar_Iranytu_a_magyar_ifjusag_szamara_1.mobi


Régi formátum: Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
iranyt01.hlp 237.256 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
iranyt01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
iranyt01.txt 119.558 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.