Sík Sándor – Surján László: Magyar cserkészvezetők könyve. A cserkészet pedagógiája PPEK szám: 299

A Magyar Cserkészszövetségben a szellemi, az eszmei és a lelki azonosság meghatározó. Annak idején a húszas-harmincas években Sík Sándor a több kiadást is megért Magyar cserkészvezetők könyvében foglalta össze és határozta meg a magyar cserkészet lényegét, a jó cserkészvezető mibenlétét, a cserkész jellemnevelés pedagógiáját, a gyakorlati cserkészélet módszerét és sajátos elvárásait.
Az újjáéledt magyar cserkészetnek az alaposan megváltozott körülmények miatt mindezeket újra kellett gondolnia. Nem a maradandó értékeket, amelyek a magyar cserkészet eszmevilágából fakadóan változhatatlanok, hanem azok továbbadási módját kell korszerűsíteni, figyelembe véve az ateista kommunizmus óriási pusztításait, valamint korunk liberalista szabadosságának és „semleges” oktatásának az ifjúság szellemi, lelki és erkölcsi értékrendjére gyakorolt züllesztő hatását.
Ennek a korszerűsített megfogalmazásnak tett eleget néhai Surján László, cserkészvezető munkatársaival együtt. A Magyar cserkészvezetők könyve sorozat kiadványai nélkülözhetetlen eszmei forrásanyag minden magyar cserkészvezető számára. Tartalma meghatározó a Magyar Cserkészszövetség munkájában, a Sík Sándor által meghirdetett emberebb ember és magyarabb magyar célkitűzést vállaló vezetésben.
A könyv ugyanakkor gondolatébresztő mindazok számára, akik napjainkban úgy tartják, hogy a fiatalság elkötelezett valláserkölcsi jellemnevelése, magyar identitásának erősítése, kultúrájának gazdagítása, fizikai állóképességének rendszeres fejlesztése szabaddá vált nemzetünk újjászületésének egyedüli megoldása.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
siksur01.hlp 187.900 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
siksur01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
siksur01.txt 193.343 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.