Boros László: A köztünk élő Isten PPEK szám: 246

Ez a könyv olyan emberekhez szól, akik – bármilyen okból – ,istentávolban' élnek. Lehetnek emberek, akiknek maga az ,Isten' szó is üres, tartalmatlan lett. Lehetnek keresők, akik keservesen szenvednek, mert nem találnak utat ahhoz, akiben a beteljesedést sejtik. Végül lehetnek keresztények is, akik egy rettenetes pillanatban felfedezték, hogy Isten nem áll többé létük középpontjában, hogy életük felszínessé, igazi mélység nélkülivé, egzisztenciálisan ,istentelenné' vált. Bár bölcseleti mű, nem tételez föl semmiféle filozófiai szakképzettséget. Csak a ,nyugtalan szívet'. Csak saját elégtelenségünk és az egzisztenciális útjavesztettség megtapasztalását. Viszont őrizkedjenek ettől a könyvtől azok az emberek, akik elégedettek önmagukkal. Nem nekik íródott.
A könyv Krisztus felé vezető tíz utat dolgoz fel és imádkozik át. Tízszer egymásután tapasztaljuk meg emberi fáradozásunk csődjét. Közben a végtelenbe nő előttünk Jézus alakja. Megrendülve állunk előtte. A keresztény élet Jézus Krisztus személyi valóságából épül fel. Ezért a keresztény embernek állandó, mindennapi kapcsolatban kellene lennie az evangélium Jézusával. Ha ezt megteszi, akkor saját maga is még más, egyéni utakat talál hozzá. Ezek lesznek számára a leghatásosabbak. Jézusban Isten mint kedvesség és kellem mutatkozott meg. Halk érintésünkre feltárul Krisztus alakja az evangéliumban. Miközben szeretetteljes kapcsolatban találkozunk vele, magát Istent érintjük meg.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.404.534 Boros_Laszlo_A_koztunk_elo_Isten_1.pdf
DOC 1.201.152 Boros_Laszlo_A_koztunk_elo_Isten_1.doc
EPUB 336.279 Boros_Laszlo_A_koztunk_elo_Isten_1.epub
MOBI 801.889 Boros_Laszlo_A_koztunk_elo_Isten_1.mobi