Prohászka Ottokár: A diadalmas világnézet PPEK szám: 231

A Diadalmas világnézet óriási jelentőségű és kihatású irodalmi tett, melyet csak azért nem lehet Prohászka művei közt első helyre tenni, mert az ő szellemi arcképe is, miként a testi, a kivételes nagyokat jellemző plaszticitással folyton új meg új gazdagságokkal lep meg. A Diadalmas világnézet Prohászka legegyénibb műve, melybe belehárfázta a maga kimélyült, egészséges, kegyelemmel átitatott, zseniális, diadalmas nagy egyéniségét, és amely a negyvenötéves Prohászka tökéletes arcképe.
S ezzel egészen sajátos apológiáját adta az örök evangéliumi igazságnak. A Diadalmas világnézet-ben az örök igazság a nagy egyéniség sajátjaként a tökéletes művészet színeiben jelenik meg. Ez az apológia a világirodalomban is páratlanul áll. Szent Ágoston Vallomásaira lehetne gondolni. Azonban Szent Ágoston műve sokkal inkább magán viseli a küzdelmes lélek sebforradásait, semhogy a Diadalmas világnézet egyöntetű, varrat nélküli „egészség”-ének pendant-ja lehessen. Az ember önkéntelenül Dantera gondol, és csakis Dantehez lehet hasonlítani azt az erőteljes felsőbbséges egyéniséget, mely a hit igazságait nemcsak nem tekinti magától idegeneknek, hanem annak az erőteljes egyéniségnek kohójában egészen eredeti, bűvös ragyogású zománcba vonja – nemcsak, hanem erőt érez arra, hogy ennek vértezetében diadalmasan megjárja a világnézetek és szellemek minden poklát és vélt mennyországát. Voltaképpen azonban csak Platon javakorabeli dialógusaiban, a Phaidros-ban, Symposion-ban találom a gazdag szellemnek, túláradó üde életnek és fogyhatatlan alakító erőnek azt a frigyét, mely egy műbe nem-öregedő ifjúságot önt, és az írásművet időtlen időkre szóló tetté varázsolja. – Írja a bevezetőben Schütz Antal.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.912.049 Prohaszka_Ottokar_A_diadalmas_vilagnezet_1.pdf
DOC 1.678.336 Prohaszka_Ottokar_A_diadalmas_vilagnezet_1.doc
EPUB 449.683 Prohaszka_Ottokar_A_diadalmas_vilagnezet_1.epub
MOBI 756.979 Prohaszka_Ottokar_A_diadalmas_vilagnezet_1.mobi