Assisi Szent Ferenc Virágoskertje. Fioretti PPEK szám: 192

Ha ma megkérdezzük az embereket, ismernek-e valamilyen legendát Szent Ferenc életéről, a legtöbben a Fiorettit említik. Nem csoda ez a nagy népszerűség, hiszen a már 1476-ban nyomtatásban is megjelent, és a múlt században ismét felfedezett mű, stílusa és atmoszférateremtő ereje révén az egyik olyan ferences forrás volt, amely Szent Ferenc szeretetét sugározva az eredeti források még alaposabb megismerésére ösztönözte olvasóit. De talán ezzel be is töltötte hivatását. Ma ugyanis, amikor már nyugodtan mondhatjuk, hogy megszilárdult a ferences források „kánonja”, a tudományos igényű kiadások nem mindig hozzák a kedvelt Fiorettit, mert ebből a szempontból elsőbbséget élvez annak eredetije, a latin nyelvű Actus Beati Francisci et sociorum eius. Az olvasóközönség azonban nem vált hűtlenné kedves legendájához. Jól mutatja ezt az is, hogy a kommunizmus éveiben három kiadásban is megjelent Szent Ferenc Virágoskertje, és ma is keresett életrajz.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
fioret01.hlp 296.445 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
fioret01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
fioret01.txt 362.352 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.