Richer, Étienne: Mária, Isten mosolya PPEK szám: 18

Étienne Richer Mária, Isten mosolya című könyve lényegében a tíz szűzről szóló példabeszéd csodálatosan gazdag végig-elmélkedése, máriás olvasata. Soha nem gondoltam arra, ami most evidenciaként áll előttem, hogy a példabeszédbeli okos szüzek élő és legragyogóbb „kiadása” maga Mária, az Úr Anyja; és hogy a Szent Lukács evangéliumában elénk állított, szívében Istenre figyelő Názáreti Szűz az az égő mécses, amelynek olaja a Szentlélek (ahogy erre Szárovi Szent Szerafim utal). A könyv egészen különleges értéke erősen bibliás jellege, olyan értelemben is, hogy Izrael élő hagyományát idézi fel tudományos pontossággal és költői finomsággal. Ez a kis írásmű nemcsak tartalmával oktatja hívő olvasóját, hanem egyfajta bibliai elmélkedési módszert is ad a kezébe: keresse Isten szavának megvalósulását a Biblia nagy alakjaiban! Ahogyan Ábrahám a hit hőse mind az ószövetségi, mind az újszövetségi embernek, úgy Mária többek között az a Krisztusra éberen várakozó okos szűz, aki minden keresztény léleknek és az egész Egyháznak is példaképe és lélekben anyja (fr. Barsi Balázs O.F.M., a könyv fordítója bevezetése).

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
mim01.hlp 93.772 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
mim01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
mim01.txt 66.986 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.