Csávossy Elemér S.J.: Ut sint unum PPEK szám: 168

Ez a kis füzet az Egyház és a lelkek Krisztusból fakadó és Őbenne megvalósuló egységéről elmélkedik.
Az Egyház minden korszakának megvolt a maga vezérgondolata, mely a szíveket-lelkeket legjobban hevítette, mely lelke volt a lelkek megmozdulásának, éltetője az Egyház benső életének. Mintha a mai lelki disszociáció korában, amikor nemzet nemzet ellen, osztály osztály ellen, faj faj ellen harcol, jobban, mint valaha, ébredeznék a vágy az után az egység után, mely ugyan Krisztus Egyházában lényegben mindig megvolt, de a keresztény népek közt mégsem érte el azt a tökéletességet, amelyért Jézus búcsúimájában oly bensőségesen imádkozott: „hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te Atyám, énbennem és én tebenned, úgy ők is egyek legyenek bennünk.” (Jn 17,21)
Ez az egység követeli a lelkek egységét, azokét, akik az Egyház keblében élnek, követeli a szeretetbeli egységet, mely testvért testvérhez, Isten gyermekét Isten gyermekéhez fűzi. Ennek az egységnek lényege meg is van ugyan azok közt, akik a megszentelő kegyelem állapotában élnek, de hatásának ki kell terjednie a szeretet és egység külső megnyilatkozásaira is, hogy beteljesedjék Krisztus imádsága: „hogy tökéletesen eggyé legyenek és megismerje a világ, hogy te küldöttél engem.” (Jn 17,23)
Ez az egység csakis Krisztusból fakadhat. Ezt érzi meg ma sok lélek, ezt érzi meg az Egyháznak a szíve, és ezért esik mindig több és több szó Krisztus misztikus testéről, mely egybefűzi a lelkeket és nemzeteket Krisztusban. Azért fordul oda a figyelem a szentek egységére, melyekből a titokzatos egység önként fakad. Azért száll fel ég felé mindig több imádság és áldozat az egységért a népek, a társadalmi osztályok és a lelkek közt.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 913.767 Csavossy_Elemer_Ut_sint_unum_1.pdf
DOC 397.824 Csavossy_Elemer_Ut_sint_unum_1.doc
EPUB 195.576 Csavossy_Elemer_Ut_sint_unum_1.epub
MOBI 252.793 Csavossy_Elemer_Ut_sint_unum_1.mobi