Ginder Katalin Mária Bonaventura: Adventi Angyaljáték PPEK szám: 167

Nem megszokott műfajú írást tart kezében az olvasó, nem az évszázadok során formálódott-kristályosodott adventi műfaj egy darabját, egy betlehemi játékot, amelynek megvannak az ismert szereplői – a Szentcsalád és az angyalok mellett – a kisbojtár, az öreg juhász, meg a többi pásztor; mondókáik, énekeik, és az általuk hozott ajádékok... Ennek a játéknak szereplői az angyalok és azok a tárgyak, amelyek a Karácsonyt, Betlehemet körülveszik, és az oda vivő úton találhatók.
Hogy a Karácsonynak szereplői az angyalok, ismerjük a Bibliából. Ők tudatják a pásztorokkal az örömhírt. Az egyházatyák szerint nagy örömmel és nagy tömegben szálltak le Megváltójukkal együtt a Földre azon az éjszakán. Ők azok, akik megnyitják a pásztorok szemét és szívét, hogy lássák Azt, Akit, amit mások nem látnak. Bizonyára ők nyitották meg eme angyaljáték írójának is a szemét, hogy megelevenedjenek előtte – és látomása nyomán előttünk is – a Karácsonyt körülvevő tárgyak, köztük olyanok is, amiket eddig talán észre sem vettünk: Mária és Szent József saruja, a lábnyomok a Betlehembe vezető úton, a barlang-istálló fala, a könnycsepp a Kisded szemében, a Szűzanya köntöse és vizeskorsója, a fűszál a betlehemi istálló küszöbén, József botja és tarisznyája, és hogy még mi-minden, megtudja az, aki végigolvassa ezt az angyaljátékot.
Sokaknak tette már gazdaggá és bensőségessé évek során ez az angyaljáték a karácsonyi készülődést. Megérett az idő, hogy ezzel a publikálással még többen merítsenek azokból a kegyelmekből, amelyek ebben a kis írásban rejtőznek.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
ajatek01.hlp 95.225 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
ajatek01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
ajatek01.txt 66.641 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.