Nagy vagy Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja PPEK szám: 15

Avilai Szent Teréznek, a „misztika doktorának” aszkétikáról szóló tanításait tartalmazza A tökéletesség útja című műve. Tanácsokat, utasítások ad a szerzetesi életre. Tárgyalja az imádkozást, és a Miatyánkot fölhasználva, annak mélyebb fajtáit.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
tokut01.hlp 536.900 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
tokut01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
tokut01.txt 455.709 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.