C. S. Lewis: Keresztény vagyok! PPEK szám: 149

E kötet C. S. Lewisnek (1898-1963) az angol rádióban elhangzott előadássorozatát tartalmazza, azzal a bevallott céllal, hogy a felekezeteket, elválasztó dogmatikai különbségeket mellőzve, feltárja, mintegy népszerű nyelven bemutassa azokat a teológiai, bölcseleti és etikai kérdéseket, melyek a Szentháromságban és a krisztusi megváltásban hívő kereszténység centrumát alkotják. Szerzője azt keresi tehát, ami (hite szerint) a szellemi értelemben szétszórt keresztényeknek „közös nevezője”, a botrányos megosztottságban közös reménye, saját szavaival: „Amióta csak keresztény lettem, mindig is úgy véltem, hogy a legjobb, s talán az egyetlen szolgálat, amit nem hívő felebarátaimnak tehetek, ha megmagyarázom és megvédelmezem azt a hitet, amely mindenkor közös volt csaknem valamennyi keresztény számára.”
Lewis könyve egyúttal szellemesen és könnyedén vitázó apologetika; érvelésében, sőt helyenként stílusában is, leginkább Chestertonra emlékeztet. Miként Chestertonnál, annak a „delejnek” érezhetjük ellenállhatatlan hatását, amelyet az Igazság gyakorol az emberi értelemre.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.456.024 C_S_Lewis_Kereszteny_vagyok_1.pdf
DOC 1.351.680 C_S_Lewis_Kereszteny_vagyok_1.doc
EPUB 342.727 C_S_Lewis_Kereszteny_vagyok_1.epub
MOBI 780.267 C_S_Lewis_Kereszteny_vagyok_1.mobi