Zivko Kustic: A természet Istenről beszél PPEK szám: 140

Az első keresztény hithirdetőknek nem kellett bizonyítgatniuk az istenség létezését, mert a pogányoknak volt hitük, s csak rá kellett mutatni, hogy egyetlenegy Isten van, és hogy Izrael földjén jelent meg, Istenemberként Jézus Krisztusban. Manapság azonban az Igét egy nagymértékben ateizált világban hirdetjük. Nagyon fontos tehát felhívnunk az emberek figyelmét, hogy – a kinyilatkoztatás nélkül is – minden létezőben fedezzék fel a Teremtő Értelem nyomait. Mélyen meg vagyunk győződve, hogy ezzel nem a kinyilatkoztatás Istenét bizonyítjuk, hanem csak a naiv, mechanikus, materialista gondolkodásmódot döntjük le. Óvakodtunk attól is, hogy a naiv teológia csapdájába essünk. Számításba vettük korunk statisztikai törvényszerűségeinek a mentalitását, amely áthatja a természet- és a társadalomtudományokat, nem akartuk elvetni a progresszív evolúció lehetőségét a látszólag véletlen változások kiválasztásával. De nem akartunk belemerülni a filozófiai-teológiai problematika részletezésébe, hanem elsősorban a szülőknek és a hitoktatóknak kívántunk a segítségére sietni, hogy a nővény- és állatvilág konkrét példáival arra késztessék a gyerekeket, hogy kutassák az isteni alkotás nyomait a természetben, s így megszabaduljanak a naiv materializmustól.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
terisb01.hlp 434.116 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
terisb01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
terisb01.txt 206.181 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.