Benkics József: A világvallások és a kereszténység PPEK szám: 134

Az ember mint értelemmel rendelkező lény ősidőktől fogva felismerte, hogy élete és életkörülményei egy (vagy több) nálánál magasabbrendű lénytől függ. Ezt a Valakit (vagy valakiket) kereste, félte, áldozatokkal engesztelte, oltalmát és segítségét kérte.
Az emberiség e lelki-szellemi kapcsolata sokféleképpen alakult, torzult, aszerint amint a vallást képviselő varázslók, sámánok, táltosok stb. azt hirdették. Heleynkint közismertté váló vallásalapítók is felléptek, s mint megvilágosultak hirdették az emberi élet célját, és annak elérésének mikéntjét, többnyire mindezt ötvözve a helyi etnikum sajátos mentalitásával. Így alakult ki a legtöbb nagy világvallás.
Egyesek véleménye szerint a kereszténység is csak egy a többi világvallás közül, amit a zsidó Jézus alapított adott örténelmi helyzetben. Valóban így volna ez? Vagy talán mégis lényeges különbség van a magát Istennek tartó, ezt számtalan csodával igazoló Jézus Krisztus és a többi vallásalapító között?
Benkics József könyve erre a kérdésre kíván választ adni, a nagy világvallások tanainak és alapítóinak tárgyilags bemutatásával és egybevetésével.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
vilval01.hlp 1.279.562 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
vilval01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
vilval01.txt 109.369 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.