Mária-Teofila O.S.B.M.: Romzsa Teodor munkácsi görögkatolikus püspök vértanú halála PPEK szám: 127

A könyv Romzsa Teodor munkácsi püspök vértanú halálának történetét dokumentálja az őt a halálos ágyán ápoló szerzetesnővér szemtanú visszaemlékezésében. A könyv bevezetőjéből:

Mivel közeledni érzem földi életem befejezését, kötelességemnek tartom, hogy leírjam elhunyt görögkatolikus püspök atyánk, Romzsa Teodor őexcellenciája, halálának történetét, aki nemes lelkét 1947. november 1-én adta vissza Teremtőjének a munkácsi (Ukrajna Kárpátalja részén) kórházban.
Drága vértanúnk halála után legendaszerűen terjedtek el különböző téves verziók a történtekről a kétségbeesett és elkeseredett árva kárpátaljai nép körében. Halálának igazi okát alig ismerte valaki. Azok a kevesek, akik tudták, nem szólhattak róla. Elégtételül a kemény és hosszú hallgatásunkért, negyven nehéz év elmúlta után határoztam el, hogy mindazt aminek szemtanúja voltam, aprólékosan leírom.
Annak tudatában, hogy minden itt papírra vetett szavamért az Úr Isten előtt, a szent, katolikus, apostoli Anyaszentegyház előtt és saját lelkiismeretem előtt is felelek. Kérem a Szentlélek Úristen segítségét a tragikus események hű és pontos felidézéséhez.
Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
romzsa01.hlp 80.038 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
romzsa01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
romzsa01.txt 66.047 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.