Antalóczi Lajos: Jelenések, üzenetek és a jövő PPEK szám: 117

A könyv alcíme: „A jelentősebb magánkinyilatkoztatások és üzenetük szintézise 1830-tól napjainkig.” Reizer Pál szatmári püspök előszavából:
A könyv egyrészt világossá és közérthetővé teszi, hogy miként kell vélekednie egy katolikus hívőnek az Egyház által elismert jelenésekről, és azokról, amelyeknek természetfeletti voltáról Egyházunk még nem nyilatkozott. Másrészt az új évezred küszöbén újra emlékeztet a Mária-jelenések által küldött égi üzenetre, amely teljesen megegyezik a Szentírás tanításával: „Térjetek meg és higgyetek az üdvösség jó hírében” (Mk 1,15). Isten, mint szerető Atya nem nézheti a bűn elhatalmasodását, az embernek vesztébe rohanását. Ezért küldi az utóbbi százhetven évben újra és újra Fiának Édesanyját, Máriát a világba, világossá téve, hogy „ha meg nem tértek, éppen úgy elvesztek mindnyájan” (Lk 13,3). Hát lehet egy édesanyára nem hallgatni, lehet egy édesanya intő szavát nem komolyan venni...?
„Imádkozzatok, imádkozzatok sokat! Jézus és Mária Szentséges Szíve általatok akarják irgalmasságuk tervét megvalósítani. Ajánljatok fel a Magasságbelinek állandóan imát és áldozatot... Fogadjátok megadással a szenvedést, melyet az Úr fog küldeni, és viseljétek türelmesen” – halljuk a fatimai figyelmeztetést.
Segítse ez a kiadvány minél több lelkipásztor, hívő, keresztény család, az egész magyar nemzet megújulását, lelki megtisztulását, hitbéli gyarapodását. Adja Isten, hogy minél többen legyünk papok és hívek, akik többet imádkoznak, engesztelnek, megtérnek a Szűzanya kérése szerint. Legyen minél előbb egymillió imádkozó magyar, hogy ne kelljen félnünk a jövőtől (Mindszenty). Ily módon biztosan jobb lesz a világ, szebb és emberibb az élet az új évezredben.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.701.394 Antaloczi_Lajos_Jelenesek_uzenetek_es_a_jovo_1.pdf
DOC 1.117.184 Antaloczi_Lajos_Jelenesek_uzenetek_es_a_jovo_1.doc
EPUB 256.266 Antaloczi_Lajos_Jelenesek_uzenetek_es_a_jovo_1.epub
MOBI 286.224 Antaloczi_Lajos_Jelenesek_uzenetek_es_a_jovo_1.mobi