Martin Aurél: Szent Pál PPEK szám: 1158

Szent Pál felléptekor a názáreti Jézus tanítása a világ egy félreeső részében, szemita földterületen élt a művelt világ előtt még rejtett életet. Pál halálakor a kereszténységnek súlypontja a szemita-földről már áthelyeződött a görög-római világba, aminek óriási jelentősége volt külső és belső kifejlődésére.

A hívő szemében Szent Pál „kiválasztott edénye Krisztusnak, hogy elvigye Jézus nevét a pogányok közé”. A megdicsőült Jézus irányította az ő világmisszióját. Sőt Szent Pál apostol a többi apostollal együtt az isteni kinyilatkoztatás szervei közé tartozik, s ennek következtében az ő tanítása a krisztusi kinyilatkoztatást kiegészítő és kikerekítő újdonságokban is gazdag. Emellett kiváló figyelmet érdemel az egyéni színezés, amelyben nála ezek az örök igazságok jelentkeznek.

Hívő és hitetlen megegyezik, hogy tarzusi Pál emléke a világtörténelemben halhatatlan. Halhatatlan nemcsak munkás életének eredményei, hanem egyénisége miatt is, mert amit alkotott, azt személyiségének teljes érvényesítésével és kiaknázásával alkotta.

A könyv részei:
Pál hazája
„Saul, aki Pál is”
Krisztus foglya
Krisztus szolgálatában
Jézus és Pál

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 823.600 Martin_Aurel_Szent_Pal_1.pdf
DOC 699.392 Martin_Aurel_Szent_Pal_1.doc
EPUB 174.423 Martin_Aurel_Szent_Pal_1.epub
MOBI 118.391 Martin_Aurel_Szent_Pal_1.mobi