Török Jenő: Primíciád PPEK szám: 1149

A könyv a primícia előkészítését, megszervezését, liturgiáját, stílusát, pedagógiáját tárgyalja. A szerző így vezeti be a könyvet: „Primícia Ebben a varázsos szóban benne muzsikál minden. Beteljesülése régi, kispapi álmoknak, kiindulópontja az áldozatbemutató felséges útnak. Haec dies, quam fecit Dominus, exsultemus et laetemur in ea – ez a zsoltár dalol majd a lelkedben ezen a napon. Ennek a napnak ragyogása soká, egy egész életen keresztül kell, hogy bearanyozza áldozópapi életedet. De nemcsak a Magad, hanem szeretteid számára is emlékezetessé kell tenned ezt a napot, amikor imádkozol értük, fejükre esded Isten áldását – és százan meg százan kérik esengve a zsenge áldozat gyümölcseit a maguk s a Te lelked számára. Legyen ez a nagy és szép nap a felhőtlen boldogság napja. Kegyelemmel és lelki örömökkel teli neopresbyter-lelkedet ne zavarják földies, hétköznapi gondok, külső nehézségek, s ne keverjenek ürömcseppeket a szent öröm serlegébe. Ennek titka: készítsd elő alaposan, odaadással, bensőségesen és ügyesen primíciádat, minden külső vonatkozásával és személyi mozzanatával egyetemben. Ha elhanyagolod ezeket és nem ügyelsz rájuk, megkeserítik örömünnepedet. Ez is szimbólum: itt is érezzük és szenvedjük a szellem és anyag kettősségét. Oda az áhítatos, bensőséges hangulat, ha külső kellemetlenségek, szemrehányások, zökkenők zavarják meg azt. Viszont egy kis törődéssel, fáradsággal elsimulnak, elkerülhetők az összes személyi és tárgyi nehézségek. Ebben akar segítségedre lenni ez a kis írás. Egy felejthetetlen primícia eltörölhetetlen élménye, sok-sok bensőséges primíciai együttörvendező ünneplés tanulságai – mint manuductor, szónok, diakónus, segédkező vettem részt bennük – ihlették e sorokat. De tanúja voltam kisebb-nagyobb zavaroknak, ünnepi hangulatot rontó mozzanatoknak, bosszúságoknak is. Hogy ettől megkíméljelek, írtam e sorokat.”

A könyv részei:
I. Távolabbi előkészület,
II. Közelebbi előkészület,
III. A nagy napon,
IV. A primícia után,
Függelék: Benedictiones (Benedictiones generales super quemcunque; Pro sacerdote; Pro clerico; Pro patre et matre; Pro fratre et sorore; Pro infirmis; Benedictio in casu multitudinis populi; Az áldás módja,
Melléklet (nem része a könyvnek; a Török Jenő hagyatékból származó szentbeszédeket és képeket tartalmazza).

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.088.573 Torok_Jeno_Primiciad_1.pdf
DOC 712.704 Torok_Jeno_Primiciad_1.doc
EPUB 515.264 Torok_Jeno_Primiciad_1.epub
MOBI 560.736 Torok_Jeno_Primiciad_1.mobi