XI. Pius pápa: „Ad salutem kezdetű” apostoli körlevel Szent Ágoston halálának ezerötszázadik évfordulójára PPEK szám: 1141

Ez a publikáció XI. Pius Ad salutem kezdetű apostoli körlevele, melyet 1930 áprilisában írt, és amelyben Szent Ágostonról szól halálának ezerötszázadik évfordulójára.

Az Úr minden korban támasztott kiváló férfiakat – írja a pápa –, akik szellemi tehetségükkel és a kor szükségleteinek megfelelő működésükkel elérték, hogy a keresztény hívők újra és újra örömmel láthatták a sötétség hatalmának megfékezését és legyőzését. Az isteni Gondviselésnek ilyen, másoknál sokkal kiválóbb választottja volt tagaste-i Ágoston, aki már kortársainak szemében a tartóra tett gyertyának világossága, az összes eretnekségek legyőzője és az örök üdvösségre vezérlő kalauz volt, a keresztényeket a századok folyamán tovább tanította és erősítette, s még a mi korunkban is elősegíti a hit igazságának ragyogását és az istenszeretet lángjának égését. Sőt tapasztalati tény, hogy Ágoston művei, éppen mert annyira fönségesek és gyönyörködtetők, sok olyan embert is megragadnak, akik más hiten vannak vagy egészen hitetlenek.

A körlevél felépítése:
Bevezetés (A római pápák magasztaló nyilatkozatai; Ágoston visszatérése az egyházba; A legnagyobb tanítómester)
I. Ágoston tanítása (A teremtmények végső célja; Az egyház tekintélye; A történelem tanúsága; Róma az egyházi tekintély központja; Az Isten megismerése; A Szentháromság titka; Krisztus istensége és embersége; Az isteni Gondviselés a világtörténelemben; A fejedelmek hivatása; Egyház és állam; Természet és kegyelem; Az imádság ereje)
II. Szent Ágoston példaadása (Szeretete Isten iránt; Alázatos a dicsőségben; Lelkipásztori buzgósága; Szerzetek törvényhozója)
A Szentatya óhajai

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.029.601 XI_Pius_papa_Ad_salutem_kezdetu_apostoli_korlevele_1.pdf
DOC 568.320 XI_Pius_papa_Ad_salutem_kezdetu_apostoli_korlevele_1.doc
EPUB 176.332 XI_Pius_papa_Ad_salutem_kezdetu_apostoli_korlevele_1.epub
MOBI 120.596 XI_Pius_papa_Ad_salutem_kezdetu_apostoli_korlevele_1.mobi