Harmat Ferenc: Illusztrációk a „B” liturgikus év vasár- és ünnepnapjaira PPEK szám: 1136

Ez az állomány a "B" liturgikus év minden vasár- és ünnepnapjára az evangélium grafikus reprezentációját nyújtja Harmat Ferenc festőművész alkotásaiban. Bizonyos napokra több választást is ad (pl. nagypéntek). A rajzokat szabadon lehet lelkipásztori célokra, valamint egyházközségi újságok, értesítők, különféle kiadványok illusztrálására használni. Minden más esetben a művésztől kell engedélyt kérni.

Az összes rajz egységes méretű, 2822 x 3844 pixel nagyságú, és 300 dpi felbontású jpg típúsú fájl. Egy kép mérete kb. 1Mbyte. A „B” év összes képe letölthető egy fájlban: „hrmt_osszes_B.zip”, amely 120Mbyte nagyságú (lásd a táblázat legutolsó sorát). Amennyiben különleges célokra nagyobb felbontású vagy más típusú kép szükséges, forduljanak a PPEK könyvtárosához.

A rajzok egyéni stílusban készültek, a figurák stilizáltak, a fejük körül dicsfény látható. Ahhoz, hogy Jézust könnyű legyen megkülönböztetni, a feje fölötti dicsfényben fehér kereszt látható.

A rajzok három színt alkalmaznak.
Fehér: a színek összessége,világosság, tisztaság, jóság, a pozitív figurák feje.
Arany: ragyogás (dicsfény), romolhatatlan örök hatalom, dicsőség (Jézus feltámadt teste).
Fekete: gonosz, bűn, sötétség, halál.

A képek a fontos személyeket, történéseket grafittal és tollal is ábrázolják. A kevésbé lényeges szereplőket, az utalásokat, a környezetet csak grafittal.

A képeken sokféle fogalom szerepel: Isten, élet, igazság stb. A művész ezeket különböző (néha pogány eredetű) attribútumokkal ábrázolja. Például
igazság: paragrafus (bár az csak törvényt vagy jogot jelent),
élet: egy hétágú virágos magyar életfa,
Isten: szem, háromszög. Néhány evangéliumhoz vagy ünnephez személyes értelmezésű rajz is készült (pl. Halottak napja).

A művészről:
Harmat Ferenc a budapesti Piarista Gimnáziumban végzett. Érettségi után a Képzőművészeti Főiskolára nem vették föl. Egy mappányi rajzzal jelentkezett Forray Gábornál, az Operaház vezető díszlettervezőjénél, aki alkalmazta őt – így idővel az Operaház festőművésze lett. Az Operaházzal és privát munkákkal Európa sok városában dolgozott. Harminchárom év után a Pesti Magyar Színházhoz szerződött, innen vonult nyugdíjba, de Budapest majd minden színházának és az ország különféle szabadtéri színházainak is dolgozott.
A díszletfestésen kívül rajzolt, festett, faragott. Munkáit több egyéni és kollektív kiállításon mutatta be, publikált a Vigiliában és az Élet és irodalomban, több köztéri munkát is készített.

Kattintson letöltésre a fájl nevére!
ÜnnepEvangéliumA "jpg" fájl neve
Advent
Advent 1. vasárnapjaMk 13,33-37hrmt_advent_1_B
Advent 2. vasárnapjaMk 1,1-8hrmt_advent_2_B
Advent 3. vasárnapjaJn 1,6-8.19-28hrmt_advent_3_B
Advent 4. vasárnapjaLk 1,26-38hrmt_advent_4_B
Karácsonyi idő
Karácsony, vigília (szentesti) miseMt 1,1-25hrmt_Karacsony_vigilia_mise_1
hrmt_Karacsony_vigilia_mise_2
Karácsony, éjféli miseLk 2,1-14hrmt_Karacsony_ejfeli_mise
Karácsony, hajnali miseLk 2,15-20hrmt_Karacsony_hajnali_mise
Karácsony, ünnepi miseJn 1,1-18hrmt_Karacsony_unnepi_mise
Szent Család vasárnapjaLk 2,22-40hrmt_Szent_Csalad_B
Szűz Mária, Isten Anyja ünnepe (Újév)Lk 2,16-21hrmt_Szuz_Maria_Isten_Anyja_Ujev
Karácsony utáni 2. vasárnapJn 1,1-18hrmt_Karacsony_utani_2_vasarnap
VízkeresztMt 2,1-12hrmt_Vizkereszt_1
hrmt_Vizkereszt_2
Urunk megkeresztelkedéseMk 1,6-11hrmt_Urunk_megkeresztelkedese_B
Nagyböjt
HamvazószerdaMt 6,1-6.16-18hrmt_Hamvazoszerda
Keresztút – I. stáció: Pilátus halálra ítéli Jézusthrmt_keresztut_01
Keresztút – II. stáció: Jézus vállára veszi a keresztethrmt_keresztut_02
Keresztút – III. stáció: Jézus először esik el a kereszttelhrmt_keresztut_03
Keresztút – IV. stáció: Jézus szent Anyjával találkozikhrmt_keresztut_04
Keresztút – V. stáció: Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordoznihrmt_keresztut_05
Keresztút – VI. stáció: Veronika kendőt nyújt Jézusnakhrmt_keresztut_06
Keresztút – VII. stáció: Jézus másodszor esik el a kereszttelhrmt_keresztut_07
Keresztút – VIII. stáció: Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokathrmt_keresztut_08
Keresztút – IX. stáció: Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatthrmt_keresztut_09
Keresztút – X. stáció: Jézust megfosztják ruháitólhrmt_keresztut_10
Keresztút – XI. stáció: Jézust a keresztre szegezikhrmt_keresztut_11
Keresztút – XII. stáció: Jézus meghal a keresztenhrmt_keresztut_12
Keresztút – XIII. stáció: Jézus testét leveszik a keresztrőlhrmt_keresztut_13
Keresztút – XIV. stáció: Jézus holttestét sírba teszikhrmt_keresztut_14
Nagyböjt 1. vasárnapjaMk 1,12-15hrmt_nagybojt_1_vasarnap_B
Nagyböjt 2. vasárnapjaMk 9,2-10hrmt_nagybojt_2_vasarnap_B
Nagyböjt 3. vasárnapjaJn 2,13-25hrmt_nagybojt_3_vasarnap_B
Nagyböjt 4. vasárnapjaJn 3,14-21hrmt_nagybojt_4_vasarnap_B
Nagyböjt 5. vasárnapjaJn 12,20-33hrmt_nagybojt_5_vasarnap_B
Húsvéti idő
Virágvasárnaphrmt_Viragvasarnap_1
hrmt_Viragvasarnap_2
hrmt_Viragvasarnap_3
hrmt_Viragvasarnap_4
hrmt_Viragvasarnap_5
Nagycsütörtök, krizmaszentelési miseLk 4,16-21hrmt_Nagycsutortok_krizmaszentelesi_mise
Nagycsütörtök, az utolsó vacsora szentmiséjeJn 13,1-15hrmt_Nagycsutortok_1
hrmt_Nagycsutortok_2
NagypéntekJn 18,1-19,42hrmt_Nagypentek_1
hrmt_Nagypentek_2
hrmt_Nagypentek_3
hrmt_Nagypentek_4
Húsvéti vigília, Urunk föltámadásának ünnepe, NagyszombatMt 28,1-10hrmt_Nagyszombat_1
hrmt_Nagyszombat_2
hrmt_Nagyszombat_3
hrmt_Nagyszombat_4
Húsvétvasárnap hajnalJn 20,16-18hrmt_Husvetvasarnap_hajnali_mise
HúsvétvasárnapJn 20,1-9hrmt_Husvetvasarnap
Húsvétvasárnap esti szentmiseLk 24,13-35hrmt_Husvetvasarnap_esti_mise
HúsvéthétfőMt 28,8-15hrmt_Husvethetfo
Húsvét 2. vasárnapjaJn 20,19-31hrmt_husvet_2_vasarnap_B
Húsvét 3. vasárnapjaLk 24,35-48hrmt_husvet_3_vasarnap_B
Húsvét 4. vasárnapjaJn 10,11-18hrmt_husvet_4_vasarnap_B
Húsvét 5. vasárnapjaJn 15,1-8hrmt_husvet_5_vasarnap_B
Húsvét 6. vasárnapjaJn 15,9-17hrmt_husvet_6_vasarnap_B
Áldozócsütörtök, Urunk mennybemenetelének ünnepeMk 16,15-20hrmt_Aldozocsutortok_B
Húsvét 7. vasárnapjaJn 17,11-19hrmt_husvet_7_vasarnap_B
Pünkösdvasárnap, ünnepi miseJn 20,19-23hrmt_Punkosdvasarnap_1
hrmt_Punkosdvasarnap_2
PünkösdhétfőJn 15,26-27;16,1-3.12-15hrmt_Punkosdhetfo
Urunk főünnepei
A mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök főpapLk 22,14-20hrmt_A_mi_Urunk_Jezus_Krisztus_az_orok_fopap
Szentháromság vasárnapjaMt 28,16-20hrmt_Szentharomsag_vasarnapja_B
Krisztus Szent Teste és Vére ünnepe: ÚrnapjaMk 14,12-16.22-26hrmt_Urnapja_B
Jézus Szent Szíve ünnepeJn 19,31-37hrmt_Jezus_Szent_Szive_B
Évközi idő
Évközi 2. vasárnapJn 1,35-42hrmt_evkozi_02_vasarnap_B
Évközi 3. vasárnapMk 1,14-20hrmt_evkozi_03_vasarnap_B
Évközi 4. vasárnapMk 1,21-28hrmt_evkozi_04_vasarnap_B
Évközi 5. vasárnapMk 1,29-39hrmt_evkozi_05_vasarnap_B
Évközi 6. vasárnapMk 1,40-45hrmt_evkozi_06_vasarnap_B
Évközi 7. vasárnapMk 2,1-12hrmt_evkozi_07_vasarnap_B
Évközi 8. vasárnapMk 2,18-22hrmt_evkozi_08_vasarnap_B
Évközi 9. vasárnapMk 2,23-3,6hrmt_evkozi_09_vasarnap_B
Évközi 10. vasárnapMk 3,20-35hrmt_evkozi_10_vasarnap_B
Évközi 11. vasárnapMk 4,26-34hrmt_evkozi_11_vasarnap_B
Évközi 12. vasárnapMk 4,35-41hrmt_evkozi_12_vasarnap_B
Évközi 13. vasárnapMk 5,21-43hrmt_evkozi_13_vasarnap_B
Évközi 14. vasárnapMk 6,1-6hrmt_evkozi_14_vasarnap_B
Évközi 15. vasárnapMk 6,7-13hrmt_evkozi_15_vasarnap_B
Évközi 16. vasárnapMk 6,30-34hrmt_evkozi_16_vasarnap_B
Évközi 17. vasárnapJn 6,1-15hrmt_evkozi_17_vasarnap_B
Évközi 18. vasárnapJn 6,24-35hrmt_evkozi_18_vasarnap_B
Évközi 19. vasárnapJn 6,41-51hrmt_evkozi_19_vasarnap_B
Évközi 20. vasárnapJn 6,51-58hrmt_evkozi_20_vasarnap_B
Évközi 21. vasárnapJn 6,60-69hrmt_evkozi_21_vasarnap_B
Évközi 22. vasárnapMk 7,1-8.14-15.21-23hrmt_evkozi_22_vasarnap_B
Évközi 23. vasárnapMk 7,31-37hrmt_evkozi_23_vasarnap_B
Évközi 24. vasárnapMk 8,27-35hrmt_evkozi_24_vasarnap_B
Évközi 25. vasárnapMk 9,30-37hrmt_evkozi_25_vasarnap_B
Évközi 26. vasárnapMk 9,38-43.45.47-48hrmt_evkozi_26_vasarnap_B
Évközi 27. vasárnapMk 10,2-16hrmt_evkozi_27_vasarnap_B
Évközi 28. vasárnapMk 10,17-30hrmt_evkozi_28_vasarnap_B
Évközi 29. vasárnapMk 10,35-45hrmt_evkozi_29_vasarnap_B
Évközi 30. vasárnapMk 10,46-52hrmt_evkozi_30_vasarnap_B
Évközi 31. vasárnapMk 12,28-34hrmt_evkozi_31_vasarnap_B
Évközi 32. vasárnapMk 12,38-44hrmt_evkozi_32_vasarnap_B
Évközi 33. vasárnapMk 13,24-32hrmt_evkozi_33_vasarnap_B
Évközi 34. vasárnapJn 18,33-37hrmt_evkozi_34_vasarnap_Krisztus_kiraly_B
Szentek ünnepei és egyéb ünnepnapok
Szent Borbála (dec. 4.)hrmt_Szent_Borbala
Szent Miklós püspök (dec. 6.)hrmt_Szent_Miklos
Szeplőtelen Fogantatás (dec. 8.)Lk 1,26-38hrmt_Szeplotelen_Fogantatas_1
hrmt_Szeplotelen_Fogantatas_2
Szent István első vértanú (dec. 26.)Mt 10,17-22hrmt_Szent_Istvan_vertanu
Szent János apostol (dec. 27.)hrmt_Szent_Janos_apostol
Aprószentek (dec. 28.)Mt 2,13-18hrmt_Aproszentek
Árpádházi Szent Margit (jan. 18.)hrmt_Arpadhazi_Szent_Margit
Boldg Özséb, a Pálos Rend alapítója (jan. 20.)hrmt_Boldog_Ozseb
Szent Angéla, az Orsolyita Rend alapítója (jan. 27.)hrmt_Szent_Angela
Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasszony (febr. 2.)Lk 2, 22-40hrmt_Gyertyaszentelo_Boldogasszony
Szent Dorottya (febr. 6.)hrmt_Szent_Dorottya
Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese (márc. 19.)Lk 2,41-51hrmt_Szent_Jozsef_1
hrmt_Szent_Jozsef_2
Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony (márc. 25.)Lk 1,26-38hrmt_Gyumolcsolto_Boldogasszony
Szent György (ápr. 24.)hrmt_Szent_Gyorgy
Keresztelő Szent János születése (jún. 24.)vigilia mise: Lk 1,5-17hrmt_Keresztelo_Szent_Janos_szuletese_vigilia_mise
ünnepi mise: Lk 1,57-66.80hrmt_Keresztelo_Szent_Janos_szuletese_unnepi_mise
Szent László király (jún. 27.)hrmt_Szent_Laszlo_kiraly
Szent Péter és Szent Pál apostolok (jún. 29.)vigilia mise: Jn 21, 15-19hrmt_Szent_Peter_es_Pal_apostolok
ünnepi mise: Mt 16, 13–19hrmt_Szent_Peter_es_Pal_vertanusaga
Sarlós Boldogasszony, Vizitáció (júl. 2.)Lk 1,39-56hrmt_Sarlos_Boldogasszony
Szent Kinga (júl. 24.)hrmt_Szent_Kinga
Urunk színeváltozása (aug. 6.)Mt 17,1-9hrmt_Urunk_szinevaltozasa
Szent Piroska (aug. 13.)hrmt_Szent_Piroska
Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony) (aug. 15.)vigilia mise: Lk 11,27–28hrmt_Nagyboldogasszony_vigilia_mise
ünnepi mise: Lk 1,39-56hrmt_Nagyboldogasszony_unnepi_mise
Szent István király, Magyarország fővédőszentje (aug. 20.)Mt 7, 24–29hrmt_Szent_Istvan_kiraly
hrmt_Szent_Istvan_kiraly_felajanlasa
Szent Gellért vértanú püspök (szept. 24.)Mt 10,26-33hrmt_Szent_Gellert_vertanusaga
Főangyalok (Szent Mihály, Gábor, Rafael) (szept. 29.)Jn 1,47-51hrmt_Foangyalok_unnepe
hrmt_Szent_Mihaly_arkangyal
Assisi Szent Ferenc (okt. 4.)hrmt_Assisi_Szent_Ferenc
Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Főpátronája (okt. 8.)Lk 1, 26–28hrmt_Szuz_Maria_Magyarok_Nagyasszonya_1
hrmt_Szuz_Maria_Magyarok_Nagyasszonya_2
Lisieux-i Kis Szent Teréz (okt. 15.)hrmt_Lisieux_i_Kis_Szent_Terez
Mindenszentek (nov. 1.)Mt 5, 1–12hrmt_Mindenszentek_1
hrmt_Mindenszentek_2
Halottak napja (nov. 2.)Jn 14,1-6hrmt_Halottak_napja
Szent Imre herceg (nov. 5.)Lk 12,35-40hrmt_Szent_Imre
Tours-i Szent Márton (nov. 11.)hrmt_Tours-i_Szent_Marton
Szent Asztrik (nov. 12.)hrmt_Szent_Asztrik
Magyar szentek és boldogok (nov. 13.)hrmt_A_zoborhegyi_remetek
Árpádházi Szent Erzsébet (nov. 19.)hrmt_Arpadhazi_Szent_Erzsebet
Alexandriai Szent Katalin (nov. 25.)hrmt_Alexandriai_Szent_Katalin
Az összes kép együtthrmt_osszes_B.zip