Bocsa József – Szegedi László – Szederkényi László: Az engesztelés lelkisége PPEK szám: 1122

Milyen a mi istenképünk, milyennek látjuk Őt? Jónak, szeretőnek, irgalmasnak, igazságosnak, haragvó, büntető Istennek? A mai ember hajlamos Istenben csak az első három tulajdonságot látni: Ő nem lehet más, csak jó, irgalmas, szerető Isten. Az utolsó három tulajdonságáról nem akar egyáltalán tudomást szerezni, a sok szentírási hely ellenére tagadja, hogy ezek a tulajdonságok megvolnának Istenben. Ezáltal a Mennyei Atya egy mindent helyeslő ősatyává válik, aki nem szól bele fiai dolgába, mindent rájuk hagy. Jézus egy kedves kis Jézuskává válik, aki minden barátságos gesztusunknak örül. A Szentlélek pedig tökéletes elutasítást nyer, hiszen Ő semmilyen szempontból nincs előtérben. Az ember így belecsúszik a tiszteletlenségbe, a szabadgondolkodásba és az istentelenségbe, Isten teljes elutasításába. Mert milyen Isten is az, akiről lehet akárhogyan gondolkodni, aki nem támaszt követelményeket, akivel akárhogyan lehet bánni, minden következmény nélkül? Csoda-e, ha ilyennek látva és láttatva annyian elutasítják őt?

Isten jóságos, bölcs igazságos Isten. Igazságosságából következik, hogy a jót jutalmazza, a rosszat bünteti – ha kell, mivel Ő nem erőszakolja rá magát senkire, tiszteletben tartja mindenki szabad akaratát – örök kárhozattal is. Ideiglenes büntetései (azok a „rosszak”, amik földi életünkben érnek minket) mind sorompók annak útjában, hogy ne kelljen örökre szólóan büntetnie. Haragja nem szeszélyes emberi harag, hanem szent harag, amely ugyanezt a célt szolgálja: hogy visszatartson a rosszba való végleges belemerevedéstől, azaz attól, hogy szabadságunkban véglegesen elutasítsuk Őt. Ezek a negatívnak látszó tulajdonságai is, főleg pedig az Ő szentsége, mind felhívások az engesztelésre, életünk neki szentelésére, a megduplázott önátadásra.

Ez a könyv – bemutatva az engesztelés lelkiségét – megmutatja, hogy az engesztelés révén hogyan kerülheti el minél több ember Isten büntetését, igazságos haragját, hogy megtérve és bűnbánatot gyakorolva hogyan találhat rá a valóban irgalmas és szerető Istenre.

„Az engesztelés a mi részünkről eggyé válást jelent Jézus engesztelő áldozatával a világ bűneiért, illetve bűnöseiért. Az engesztelés célja a lelkek mentése, a kárhozattól való megszabadítása, üdvözítése.”

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 2.176.435 Bocsa_Jozsef_Szegedi_Laszlo_Szederkenyi_Laszlo_Az_engeszteles_lelkisege_1.pdf
DOC 1.679.872 Bocsa_Jozsef_Szegedi_Laszlo_Szederkenyi_Laszlo_Az_engeszteles_lelkisege_1.doc
EPUB 303.710 Bocsa_Jozsef_Szegedi_Laszlo_Szederkenyi_Laszlo_Az_engeszteles_lelkisege_1.epub
MOBI 380.025 Bocsa_Jozsef_Szegedi_Laszlo_Szederkenyi_Laszlo_Az_engeszteles_lelkisege_1.mobi