Kővári Károly: Isten Szolgálója, Higginson Teréz és Jézus Szent Fejének, az Isteni Bölcsesség Székhelyének tisztelete PPEK szám: 1117

Alacoque Szent Margitnak az Úr kinyilatkoztatta Szentséges Szívének tiszteletét. Az Úr Jézus egy másik kiválasztottja Higginson Teréz. Ő 1844-ben született és 1880-ban részesült kinyilatkoztatásban az Úr Jézus további kívánságát illetőleg. Szentséges Szíve tiszteletének teljessé tételeként most Szentséges Fejének, mint az Isteni Bölcsesség Székhelyének tiszteletét kívánta, s ennek ünnepnapjául a Jézus Szíve ünnep utáni pénteket jelölte meg.

Teréz 1905-ben halt meg. Boldoggáavatási eljárását 1935-ben már megkezdték Rómában. Jelenleg azonban nem halad előre, s száz évvel az Úr Jézus kívánságának közlése után még mindig nem vezették be az Egyházba a Szentséges Fej ünnepét. Ami azonban késik, nem múlik. Jézus határozottan kijelentette Teréznek, hogy Szentséges Fejének tisztelete el fog terjedni az egész Egyházban. Ez betetőzője lesz a szent Emberségével kapcsolatos tiszteletnek, s döntő szerepe lesz Anglia visszatérésében a katolikus Egyházba.

A könyv ismerteti, miként készítette elő már kora gyermekkorától kezdve az Úr Jézus Higginson Terézt erre a fontos feladatra, milyen rendkívüli kegyelmekben részesítette őt élete folyamán, és mit jelentett ki neki Szentséges Fejének tiszteletére vonatkozólag.

Higginson Teréz által az Úr Jézus felhívta figyelmünket arra, hogy Szentséges Feje az Isteni Bölcsesség székhelye. Orvosság lesz ez a tisztelet korunknak az ész imádatában eltévelyedett emberi számára. Jobban megértjük általa a Szentlélek működését az emberi lélekben, s ezáltal jobban megismerjük és megszeretjük az Atyát, a Fiút és a Szentlelket. Mint Szentséges Szívének terjesztőivel tette, az Úr Jézus különös áldását és kegyelmeit ígérte azoknak is, akik Szentséges Fejének tiszteletét gyakorolják és elterjesztik a világon. Ez az áhítatgyakorlat már Higginson Teréz életében megkezdődött, s fokozatosan ismeretessé válik a világ minden táján.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.184.787 Kovari_Karoly_Isten_Szolgaloja_Higginson_Teres_es_Jezus_Szent_Fejenek_tisztelete_1.pdf
DOC 720.384 Kovari_Karoly_Isten_Szolgaloja_Higginson_Teres_es_Jezus_Szent_Fejenek_tisztelete_1.doc
EPUB 155.120 Kovari_Karoly_Isten_Szolgaloja_Higginson_Teres_es_Jezus_Szent_Fejenek_tisztelete_1.epub
MOBI 155.695 Kovari_Karoly_Isten_Szolgaloja_Higginson_Teres_es_Jezus_Szent_Fejenek_tisztelete_1.mobi