Pákozdi István: Örömünk ünnepe. A római katolikus liturgia és a szimbólumok PPEK szám: 1116

Az az istendicsőítés, amelyet Krisztus mutatott be az Atyának, és amelyet az ő jegyese, az Egyház folytat az idők végezetéig (vö. SC7). Ennek a menyegzőnek rituáléja, történelme, szabályrendszere, szokásformái vannak, amelyet a liturgika tantárgyakként sajátít el a papságra készülő, de ismernie kell a hitoktatónak és a lelkipásztori munkatársnak is. Az is dicséretes, ha a világban élő hívek is érdeklődnek iránta.

A könyv tartalmazza mindazokat az ismereteket, amelyeket a papságra készülőknek, az állandó diakónusoknak, a szerzeteseknek, a lelkipásztori munkatársaknak el kell sajátítaniuk teológiai felkészülésük idején. Az anyag két vagy négy félévre is felosztható. A könyv azoknak is hasznos olvasmány, akik érdeklődnek a liturgia iránt és a II. Vatikáni Zsinat után használatos formát meg akarják ismerni. E jegyzet-kézikönyv a liturgika klasszikus területeit járja be, a liturgia fogalmának tisztázása után az egyházi év, a liturgikus eszközök, a szentmise, a szentségek, a szentelmények és a zsolozsma bemutatása következik. Tartalmazza a keresztény szimbólumok világának bemutatását is. Itt nem a liturgikus felhasználás, előfordulás szerint mutatja be a használt jeleket, jelképeket, hanem a szimbólum alapjait, működését vizsgálja, majd az egyes anyagokat, eszközöket, gesztusokat elemzi, úgy, amint a liturgiába érkeznek az évezredek emberi tapasztalatából.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 4.743.274 Paskozdi_Istvan_Oromunk_unnepe_A_romai_katolikus_liturgia_es_a_szimbolumok_1.pdf
DOC 9.268.224 Paskozdi_Istvan_Oromunk_unnepe_A_romai_katolikus_liturgia_es_a_szimbolumok_1.doc
EPUB 4.373.826 Paskozdi_Istvan_Oromunk_unnepe_A_romai_katolikus_liturgia_es_a_szimbolumok_1.epub
MOBI 8.314.747 Paskozdi_Istvan_Oromunk_unnepe_A_romai_katolikus_liturgia_es_a_szimbolumok_1.mobi