Pákozdi István: Örömünk ünnepe. A római katolikus liturgia és a szimbólumok PPEK szám: 1116

Az az istendicsőítés, amelyet Krisztus mutatott be az Atyának, és amelyet az ő jegyese, az Egyház folytat az idők végezetéig (vö. SC7). Ennek a menyegzőnek rituáléja, történelme, szabályrendszere, szokásformái vannak, amelyet a liturgika tantárgyakként sajátít el a papságra készülő, de ismernie kell a hitoktatónak és a lelkipásztori munkatársnak is. Az is dicséretes, ha a világban élő hívek is érdeklődnek iránta.

A könyv tartalmazza mindazokat az ismereteket, amelyeket a papságra készülőknek, az állandó diakónusoknak, a szerzeteseknek, a lelkipásztori munkatársaknak el kell sajátítaniuk teológiai felkészülésük idején. Az anyag két vagy négy félévre is felosztható. A könyv azoknak is hasznos olvasmány, akik érdeklődnek a liturgia iránt és a II. Vatikáni Zsinat után használatos formát meg akarják ismerni. E jegyzet-kézikönyv a liturgika klasszikus területeit járja be, a liturgia fogalmának tisztázása után az egyházi év, a liturgikus eszközök, a szentmise, a szentségek, a szentelmények és a zsolozsma bemutatása következik. Tartalmazza a keresztény szimbólumok világának bemutatását is. Itt nem a liturgikus felhasználás, előfordulás szerint mutatja be a használt jeleket, jelképeket, hanem a szimbólum alapjait, működését vizsgálja, majd az egyes anyagokat, eszközöket, gesztusokat elemzi, úgy, amint a liturgiába érkeznek az évezredek emberi tapasztalatából.

A könyv jelenleg nem érhető el a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtárban.