Tarjányi Béla: Példabeszédek PPEK szám: 1115

Jézus tanításában - főként az első három evangéliumban - gyakran találkozunk példabeszédekkel. A példabeszédek Jézus tanításának egyharmadát teszik ki. Bár nem ő volt az első, aki mondanivalóját példabeszédekben fogalmazta meg, ez a beszédmód mégis igen jellemző az ő tanítására. Ezért eleve valószínűnek látszik, hogy a példabeszédek tanulmányozása betekintést enged mindabba, amit Jézus közölni akart, ahogyan az emberekhez közeledett, ahogyan az embert magát gondolkodásra igyekezett késztetni. A könyv a kővekező példabeszédeket elemzi, és ad mindagyikükhöz bibliaórai vázlatot és munkalapot.

I. Jézus találni hív – A szántóföldbe rejtett kincs (Mt 13,44)
II. Jézus nyitott életre hív – Az ünnep, amelyet az apa fiainak rendez (Lk 15,11-32)
III. Jézus hív, hogy bontakozzunk ki – Konkoly a búza között (Mt 13,24-30)
IV. Jézus hív, hogy sorsközösséget vállaljunk – Az irgalmas szamaritánus (Lk 10,25-37)
V. Jézus kitartásra hív – A bíró és az özvegy (Lk 18,1-8)
VI. Jézus terhektől mentes életre hív – Munkások a szőlőben (Mt 20,1-15)
VII. Jézus ünnepelni hív – Példabeszéd az ünnepi lakomáról (Lk 14,15-24)

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 5.257.448 Tarjanyi_Bela_Peldabeszedek_1.pdf
DOC 2.172.928 Tarjanyi_Bela_Peldabeszedek_1.doc
EPUB 659.129 Tarjanyi_Bela_Peldabeszedek_1.epub
MOBI 843.653 Tarjanyi_Bela_Peldabeszedek_1.mobi