Tissot József: Hibáink jórafordításának művészete PPEK szám: 1112

Micsoda művészet lehet az, amely a rosszból jót, a gyarlóból nemeset, a hibából tökéletességet, a bűnből erényt tud kihozni? A felületesen gondolkodó ember előtt úgy tűnik fel ez, mint fából vaskarikát csinálni. Pedig már Szent Pál apostol mondja: „Minden javukra szolgál azoknak, akik Istent szeretik.” „Minden, még bűneik is” – hozzáfűzi Szent Ágoston. E könyv megfejti ennek a titkát. Fokról fokra megmutatja, hogy miképpen lehet mindenféle lelki bajból a lélek számára hasznot meríteni, miképpen lehet halálthozó méregből gyógyítószert készíteni.

Két szent szerző szól e könyvből hozzánk és ad vigasztaló, bölcs tanácsokat, hogy ami a lelkeken sebet ejtett, ugyanaz a lélek gyógyítására, sőt mi több tökéletesítésére szolgáljon. Az egyik szent szerző Szalézi Szent Ferenc. P. Tissot, a könyv írója, a szent hűséges követője, mesterének tekintélyére és bölcs elveire mint megdönthetetlen igazságokra támaszkodik, midőn majdnem minden oldalon őt idézi. Szent Ferenc a lelki vezetők között legjobban tud hozzáférkőzni a bűnbeesett gyarló ember szívéhez. Szavainak bűnösöket fölemelő, megnyugtató és vigasztaló hatásáról írja P. Tissot: „A legbűnösebb szívekben is kifakad a remény, hogy ismét elfoglalhatják helyüket a Családatya övéi között.”

A könyv második szent szerzője P. Tissot József maga, a Szalézi Szent Ferencről nevezett missziós társaság egykori generálisa, ki lángoló buzgalmával és szentségével a XIX. század második felében Franciaország és főképpen a francia papság nagy reformátora volt. Jelen könyvének célját és törekvését röviden így jellemzi: „Vigasztalást ad a múltra, lelkesítést a jelenre, oltalmat és buzgóságot a jövőre.”

E könyvet a lelkigyakorlatoknál, bűnből fölemelkedőknek, úgyszintén a buzgó lelkeknek mint lelkiolvasmányt nem lehet eléggé ajánlani.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.581.546 Tissot_Jozsef_Hibaink_joraforditasanak_muveszete_1.pdf
DOC 791.552 Tissot_Jozsef_Hibaink_joraforditasanak_muveszete_1.doc
EPUB 340.196 Tissot_Jozsef_Hibaink_joraforditasanak_muveszete_1.epub
MOBI 254.889 Tissot_Jozsef_Hibaink_joraforditasanak_muveszete_1.mobi