Valtorta Mária: Jézus és a gyermekek PPEK szám: 1107

Az evangéliumban olvashatjuk, hogy Jézus milyen szívesen vette, amikor az anyák hozzá vitték gyermekeiket. Az apostolokat, akik távol akarták tartani tőle a gyermekeket, hogy pihenhessen, utasította, hogy hagyják csak a szülőket és a gyermekeket. Amikor az apostolok azon vitatkoztak, ki nagyobb közülük, egy gyermeket állított eléjük példaképül. Jairus leányát feltámasztotta. Amikor ünnepélyesen bevonult Jeruzsálembe, gyermekek vették körül hozsannázva a néppel együtt, és Jézus nem akarta elhallgattatni őket, amint a farizeusok kívánták.
Valtorta Mária nagy Jézus életrajzában, amelyet látomások alapján írt le, mindezek az esetek sokkal részletesebben szerepelnek, de ezeken kívül még vagy száz esetben írja le Jézus kapcsolatát a gyermekekkel. Huszonkét esetben csodás módon gyógyítja meg a beteg gyermekeket, hét esetben pedig a beteg anyákon vagy apán segít, hétszer gyermekek vigasztalják meg a szomorkodó Jézust, másik négy alkalommal Jézus oktatja a gyermekeket. Kilenc esetben segít árvákon és szerez számukra nevelő anyákat és apákat. A szülőket és a gyermekeket oktatja a helyes viselkedésre. Nagyon gyakori, hogy amint megjelenik egy városban, a gyermekek körülveszik Őt. Néhány példabeszédet a gyermekek kérésére mondott.
Nagyon tanulságosak ezek az esetek, mert rendszerint a felnőttek számára is tartalmaznak valami tanítást, s minden esetben példájával tanít minket Jézus arra, hogy miként bánjunk a gyermekekkel.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 2.680.296 Valtorta_Maria_Jezus_es_a_gyermekek_1.pdf
DOC 1.614.336 Valtorta_Maria_Jezus_es_a_gyermekek_1.doc
EPUB 409.881 Valtorta_Maria_Jezus_es_a_gyermekek_1.epub
MOBI 491.004 Valtorta_Maria_Jezus_es_a_gyermekek_1.mobi