XI. Pius pápa: „Quadragesimo anno” kezdetű körlevél a társadalmi rend megújításáról PPEK szám: 1050

XI. Pius pápa „Quadragesimo anno” kezdetű szociális enciklikája, mely XIII Leó nagyjelentőségű „Rerum novarum” kezdetű enciklikájának 40. évfordulóján készült, és az új világhelyzetnek megfelelően továbbfejlesztette azt. Az első része bemutatja a Rerum novarum hatását az Egyház életére, az állam tevékenységére és a szakszervezeti munkára. A második rész előadja az Egyház szociális tanításának alapelveit: a magántulajdon egyéni és társadalmi jellege, a tőke és a munka kapcsolata, a proletariátus jogainak elismerése, igazságos munkabér, a társadalmi rend megújítása. A gazdasági élet szabályozó elve nem az osztályharc, nem is a szabadverseny, hanem a szociális igazságosság (iustitia socialis) és a szociális szeretet (caritas socialis). A harmadik rész válasz a korszerű kérdésekre: a kapitalista rend megváltozása (a szabadversenyt korlátozni kell állami törvényekkel és a keresztény szeretet szellemével); elítéli a kommunista és a szocialista eszméket (magántulajdon, osztályharc ellentétesek az egyház hittételeivel); erkölcsi megújulás sürgetése és az Actio Catholica kiemelt szerepe a szociális kérdés megoldásában. A cél ugyanaz, mint a Rerum novarumé: „a proletárok megváltása”. (Lásd Katolikus Lexikon)

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 4.773.725 XI_Pius_Quadragesimo_anno_kezdetu_korlevele_a_tarsadalmi_rend_megujitasarol_1.pdf
DOC 1.625.088 XI_Pius_Quadragesimo_anno_kezdetu_korlevele_a_tarsadalmi_rend_megujitasarol_1.doc
EPUB 1.148.125 XI_Pius_Quadragesimo_anno_kezdetu_korlevele_a_tarsadalmi_rend_megujitasarol_1.epub
MOBI 1.223.603 XI_Pius_Quadragesimo_anno_kezdetu_korlevele_a_tarsadalmi_rend_megujitasarol_1.mobi