Paul Wágner: A Nagy Király katonái PPEK szám: 1049

Sokszor még jó katolikusok szájából is hall az ember olyan kijelentéseket, hogy a mai zűrzavaros világban, annak ezer és ezer csábítása, kísértése között szentül élni lehetetlen; és aki azt mondja, hogy a keresztény elveket ma is száz százalékig meg lehet tartani és minden körülmények között megalkuvás nélkül lehet azok szerint élni is, arra egyszerűen ráolvassák, hogy nem ismeri a modern élet veszélyeit, örvényeit. Az biztos, hogy ma, mikor újságokban, képeslapokban, plakátokon, színházakban, filmeken szinte reklámozzák a bűnt, nehezebb, mint régen. Nehezebb, de nem lehetetlen!
Hogy nem lehetetlen, mutatja annak a hét ifjúnak élete, – és ki tudná megmondani még hányan vannak, akiknek hősies életét nem írták meg – akik odaállnak a kételkedő, kishitű modern ember elé, és komoly, fegyelmezett életük ragyogó példájával hirdetik, hogy igen is lehet ma is bátorlelkű, hithű, gerinces, megnemalkuvó katolikusnak lenni.
Nem a régi világ, hanem egészen a modern élet hősei; nem kolostorban, a világtól távol, hanem a világban értek hőssé; nem teddide-teddoda anyámasszony katonái, hanem jó megjelenésű, társaságbeli, életrevaló, igazi „stramm” fiúk; nekik is voltak hibáik, gyengeségeik, nehézségeik, nem születtek ők sem szentnek, hanem komoly, önfegyelmező akarat-tréning által lettek az élet diadalmas hősei!
És még valami… vagy helyesebben csakis ez által. Mindegyik életében valami csodálatos szerepe van a „hősöket nevelő Kenyérnek”. Az eucharisztikus Krisztus, akit naponkint magukhoz vesznek, akit, amikor csak alkalmuk nyílik, meglátogatnak, közli velük csodálatos isteni erejét, felfokozza a gyenge emberi erőiket és lesznek a küszködő, vergődő, ingadozó ifjakból a Nagy Király hős, győzhetetlen katonái.
Adja a jó Isten, hogy életükön fellelkesülve, példájukat követve ebben a szegény, megcsonkított magyar hazában is minél több bátorlelkű, gerinces, hős katonája legyen a Nagy Királynak!

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 4.773.725 Paul_Wagner_A_Nagy_Kiraly_katonai_1.pdf
DOC 1.625.088 Paul_Wagner_A_Nagy_Kiraly_katonai_1.doc
EPUB 1.148.125 Paul_Wagner_A_Nagy_Kiraly_katonai_1.epub
MOBI 1.223.603 Paul_Wagner_A_Nagy_Kiraly_katonai_1.mobi