XII. Pius pápa: „Provida Mater” kezdetű apostoli konstitúció PPEK szám: 1041

Ebben a konstitúcióban XII. Pius az ún. institutum saeculare-król, „világi intézmény”-ekről szól, melyek tagjai a szerzetesrendektől, szerzetes kongregációktól és a fogadalom nélküli társaságoktól elütően nem zárt közösségben, hanem kint a világban élnek. Ebben az Egyház elismeri az evangéliumi tanácsok intézményes követésének lehetőségét, és számtalan olyan lélek számára teszi elérhetővé a tökéletesség és apostolkodás útját, akik ezernyi akadály miatt nem vállalhatják a szerzetesi közös életet, még a fogadalom nélküli társaságokban sem. Ez az intézkedés történeti dokumentum az Egyház életében, mert a keresztény tökéletesség megszerzésének új modern formáját ismeri el.
Ezzel a rendelkezéssel a Szentatyának kettős célja volt. Az egyik: olyan rugalmas, világi társaság létrehozása, amely a komoly egyéni megszentelődés mellett mindama szeretetszolgálatot és apostolkodást eredményesen elvégezheti, amelyet a közös élettel és megkülönböztető szerzetesi ruhával rendelkező fogadalmas vagy fogadalom nélküli társaságok az adott körülmények között megvalósítani nem képesek. A másik cél: a mindinkább szapora, sőt túlzásba menő meggondolatlan szerzetalapításoknak akarja a Szentatya útját állni azzal, hogy szigorúan előírja az alapítás jogi kellékeit és feltételeit.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 769.982 XII_Pius_Provida_Mater_apostoli_konstitucio_1.pdf
DOC 429.568 XII_Pius_Provida_Mater_apostoli_konstitucio_1.doc
EPUB 271.009 XII_Pius_Provida_Mater_apostoli_konstitucio_1.epub
MOBI 350.359 XII_Pius_Provida_Mater_apostoli_konstitucio_1.mobi