Kolos Bertold: A szentek nem halnak ki. Isten szolgája, Eugster Mainrád bencés laikus testvér élete Einsiedelnben PPEK szám: 1033

Sokfelé járja az a vélemény, hogy a szentség olyanféle növény a keresztény élet termőföldjén, mely a múlt századokban nem volt ugyan ritka, napjainkban azonban többé már nem virul. Pedig ez egyáltalában nem áll. Az igazi Egyház lényeges ismertető jegye a szentség: ő nyújtja nekünk folytonosan a megszentelődés eszközeit és nevel is állandóan szenteket. Semmiképpen sem állíthatjuk azt, hogy a szentség csupán csak nagy, világot mozgató tettekhez, rendkívüli életmódhoz kapcsolódik. Legbiztosabban rendszeres, fel nem tűnő élettel, az állapotbeli és hivatáshoz tartozó kötelességek állhatatos és lelkiismeretes teljesítésével érhető el. És e szerint feltehetjük, hogy az igazi hívők nagy száma, sőt Szalézi Szent Ferenc szerint a többsége egykoron az égben lesz a szentek közt, bár nem részesülnek oltártiszteletben, azaz nem avatta őket az Egyház szentekké. Szent mindenki, aki bemegy az örök boldogságba és eljut Isten örök színelátásához. Mert nem mehet be a mennyekbe senki tisztátalan és nem szent. Az egyházi szenttéavatás csak a felöl biztosít bennünket csalatkozhatatlanul, hogy bizonyos, egészen kiváló életszentségű személyek elnyerték az égi koronát.
A könyv egy olyan életet akar bemutatni, mely kifelé ugyan kevés különösen feltűnő és rendkívüli vonást árul el, de állandó, komoly küzdelmével az erényekért számot tarthat arra, hogy Isten bensőleg nagyra értékelje. Eugster Mainrád laikus testvérről szól, aki 1872-től 1925-ig élt Einsiedeln kolostorában és mindazok nézete szerint, kik közelebbről ismerték, a keresztény erények és tökéletesség magaslatain járt.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 4.375.511 Kolos_Bertold_A_szentek_nem_halnak_ki_1.pdf
DOC 1.510.400 Kolos_Bertold_A_szentek_nem_halnak_ki_1.doc
EPUB 1.148.799 Kolos_Bertold_A_szentek_nem_halnak_ki_1.epub
MOBI 1.355.139 Kolos_Bertold_A_szentek_nem_halnak_ki_1.mobi