Prohászka Ottokár: Gondolatok a századvégi hódolatnak és a magyar katholicizmus 900. jubileumának ünnepére PPEK szám: 1014

A könyv gondolatokkal szolgál, de nem kész beszédekkel, a századvégi hódolatnak s a magyar katolicizmus kilenc százados jubileumának ünnepén. Két ünnepről szól: a századvégi hódolatról, mely a XIX. század utolsó napján, vagyis 1900. december 31-én tartandó hálaadó- és a XX. század első napján, 1901. januárius hó 1-én tartandó könyörgő-istentiszteletből áll; és a magyar katolicizmus kilencszázados jubileumi évéről, mely 1900. januárius hó 1-től 1901. januárius hó l-ig tart.
A könyv megjelöli azokat a nézőpontokat, melyekről a századokat és a XIX. századot kellő nagy távlatokban láthatjuk; fölöleli azokat az eszméket, melyek megtestesülése és kínszenvedése nyomja rá az időkre a sajátos bélyeget. A gondolatokat szent és profán beszédekre egyaránt lehet használni.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 553.670 Prohaszka_Ottokar_Gondolatok_a_szazadvegi_hodolatnak_1.pdf
DOC 551.936 Prohaszka_Ottokar_Gondolatok_a_szazadvegi_hodolatnak_1.doc
EPUB 275.122 Prohaszka_Ottokar_Gondolatok_a_szazadvegi_hodolatnak_1.epub
MOBI 358.173 Prohaszka_Ottokar_Gondolatok_a_szazadvegi_hodolatnak_1.mobi