Koszter Atya: Lépcsőima. Levelek egy teológushoz a földön vándorló papról PPEK szám: 1007

Koszter atya monumentális lelkigyakorlatos könyve kispapoknak. Koszter atya több szemináriumban tartott lelkigyakorlatokat, ahol a befelé néző, misztikus mélységű lelkiség helyett, amely a szerzetesek lelkigyakorlatainak legfőbb ajándéka, ő az élettel birkózó pap világából közelíti meg a kispap-lelkeket. Tízenhat papi cserkésztisztképző tábort vezetett a budai Cserkészparkban „Quo vadisű” címmel, amelyen az évek folyamán minden szeminárium és minden magyarországi szerzetesrend növendékei megfordultak. Ez a 628 felszentelt pap és teológus egyhangúan vallotta, hogy nemcsak cserkészmivoltában, hanem papi lelkületében is gazdagodott a táborban töltött napok alatt. Napi elmélkedés, szentbeszéd, szentmisehallgatás, szentáldozás, közös esti ima éppúgy megtalálta itt helyét, mint a szemináriumban; de itt az erős ütemű napi munkán felül mindez komoly teljesítmény volt. Ez volt a könyv megírásáig (talán azóta is?) az egyetlen olyan keret, amelyben világi és szerzetes papok, valamint az ország minden egyházmegyéjének teológusai testvéri együttesben, közös munkában egy-egy héten keresztül együtt dolgoztak és egymástól, valamint a bennük revelálódó otthoni világuktól rengeteget tanultak. A könyv kettős forrásból született: a lelkigyakorlatokból és a cserkésztiszti táborokból. A könyv írása a világháború befejezése előtt készült el. Profétai módon szól a háború utáni lehetséges politikai-társadalmi változásokról is, és megadja a helyes papi magatartást.
A könyvet természetesen felszentelt papok is olvashatják, hogy papi hivatásukat megerősítsék, illetve a jó úton tartsák, és világi hívek is, hogy saját hitéletüket megerősítsék, és lássák az igazi papi élet önfeláldozó, természetfölötti dimenzióját.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 2.232.196 Koszter_Atya_Lepcsoima_1.pdf
DOC 2.180.608 Koszter_Atya_Lepcsoima_1.doc
EPUB 577.193 Koszter_Atya_Lepcsoima_1.epub
MOBI 1.184.008 Koszter_Atya_Lepcsoima_1.mobi